Автоматизація виробництв

     Компанія "ЛВ Маркет" здійснює комплекс робіт по створенню автоматизованих систем управління. Якщо ви хочете збільшити ефективність виробничих процесів при цілодобовому використанні обладнання, автоматизація технологічних процесів - сучасне рішення цієї задачі.
Процедура передбачає комплекс заходів щодо переведення технологічних і виробничих процесів в єдину систему. Автоматизація технологічних процесів полягає в організації підприємства як єдиної системи, всі елементи, блоки, вузли, якої пов'язані між собою і управляються з одного центру.
Наші фахівці впроваджують автоматизовані системи на різних етапах виконання робіт:
- обстеження об'єкта, формування технічних вимог і завдань;
- проектування;
- комплектація, поставка, збірка і установка обладнання;
- проведення монтажу і пуско-налагодження;
- навчання персоналу по використанню автоматизованих систем;
- здача систем в експлуатацію;
- забезпечення гарантійного та післягарантійного обслуговування, сервіс автоматизованих систем.
    Замовляючи проект по автоматизації виробничих і технологічних процесів, ви отримуєте наступні переваги:
- в результаті буде оптимізований процес виробництва і термін експлуатації продукції;
- продуктивність обладнання збільшиться;
- здійснення автоматизації робить можливим проведення модернізації технологічних процесів на будь-якому виробничому етапі.

                                                                                                 Причини для впровадження систем автоматизації
Системи автоматизації збільшують ефективність і безпеку виробництва завдяки:
- зниження енергоспоживання обладнання за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій;
- зниження ризику аварійності і скорочення часу простою обладнання, зменшення витрат на експлуатацію та ремонт агрегатів;
- оптимізації персоналу (операторів, співробітників ремонтного і сервісного відділів);
- зниження впливу людського фактора в разі виникнення аварій.
Залежно від технічних і фінансових умов підприємства і поставлених цілей застосовуються такі види автоматизації:
- часткова використовується для оптимізації окремих виробничих етапів і операцій;
- комплексна застосовується для об'єднання цехів, заводів, основних виробничих і бізнес-процесів (людина здійснює контроль і загальне управління автоматизованим комплексом);
- повна автоматизація підприємства - людина не бере участь у вирішенні технологічних проблем і в управлінні, не здійснює контроль.

    Ми гарантуємо швидкий термін вирішення завдань по автоматизації виробничих технологічних процесів завдяки:
- комплексному підходу - наші фахівці вирішують безліч завдань: від розробки технічного завдання до введення системи в експлуатацію;
- націленості на оптимізацію виробничих процесів;
- оперативній роботі професіоналів, які попередньо уточнюють всі нюанси поставленого завдання.
Якість робіт гарантована за рахунок:
- участі кваліфікованих співробітників нашої компанії;
- використання новітніх програмно-технічних засобів і устаткування від провідних вітчизняних і зарубіжних виробників;
- регулярного підвищення кваліфікації фахівців.

Приватне науково-виробниче підприємство «ЛВ Маркет» також реалізує супервізорні системи керування та збору даних або SCADA.

Розробка SCADA-систем ведеться індивідуально для об'єкта. Дослідження роботи виробництва, вибір параметрів для моніторингу, створення оптимальної схеми візуалізації відкривають нові можливості управління об'єктом. Ми пропонуємо клієнтам перейти на новий рівень контролю технологічними процесами підприємства. Наші системи SCADA об'єднують покази автоматичних приладів обліку, управління протиаварійної автоматики, запам'ятовують і аналізують дії операторів. Архів роботи системи надається в зручному для сприйняття вигляді - в графіках і таблицях.

Дізнатися варіанти рішень і їх вартість для вас можна звернувшись до наших спеціалістів за номером телефону вказаним нижче. Наші менеджери підберуть оптимальний для вас варіант за вартістю і наповненню системи.

SCADA широко використовується в рішеннях по автоматизації для створення повноцінного інтерфейсу оператора з управління пристроями або системами. Як правило, коли обсяг даних підвищується, і їх важко уявити керуючому персоналу у вигляді звичайних світлових індикаторів або перемикачів, виникає потреба їх попередньої інтелектуальної обробки. Зібрані дані аналізуються і подаються людині вже не у вигляді набору окремих сигналів і цифр, а у вигляді графічних елементів, що характеризують стан або процес. Приклади таких рішень представлені нижче.
- Рішення по автоматизації енергорайону і станційного господарства, організація ЦУС. На робочому місці оператора відображається актуальний стан системи, наявні на поточний момент попередження і аварійні повідомлення. Наприклад, положення вимикачів, спочатку мають вигляд розрізнених сигналів, представляються СКАДА в більш зручному графічному вигляді і наноситься на загальну широкоформатну мнемосхему. Крім того, з цієї ж схеми є можливість ведення управління і передачі команд виконавчим пристроям.
- Рішення з управління генерацією. Загалом генерація включається в енергосистему в вигляді відокремленого об'єкта, що має власну систему управління. Все частіше управління генерацією та управління станційним господарством зводиться в єдину систему із загальною диспетчерською, де збирається і обробляється інформація. Персонал отримує актуальне і повне уявлення про роботу всіх систем і події, що відбуваються в них.
- Рішення по контролю навантаження. Все частіше електрогосподарство і генерація підлаштовується під умови роботи, які продиктовані особливостями комплексу, в якому вони працюють. Дійсно, виробництво і розподіл енергії не може відбуватися без урахування систем, які її споживають. Так, навантаження і споживання має властивості змінюватися протягом дня. У мережі мають місце бути сплески і провали за багатьма параметрами. Для того, щоб всі процеси були прозорі і зрозумілі персоналу, який відповідає за безперебійну роботу комплексу, створюються диспетчерські системи на основі рішень СКАДА.
Технічні рішення по системах для диспетчеризації як правило є сполучною ланкою між керуючим персоналом і обладнанням по безпосередньому впливу на технічні системи. До обладнання управління можна віднести численні мікроконтролери, запрограмовані на певний вид операції або обладнання, що має засоби віддаленого управління. СКАДА - це програмний продукт, що поєднує в собі управління цим обладнанням, як правило без відмінностей його виробників або часу випуску.